Módulo de venta online

Este módulo está orientado a eses casos nos que dispós dunha páxina web e necesitas incluir en ésta as ferramentas propias de venta online, é dicir, queres poder vender algún artículo ou servizo no teu sitio web.

¿Qué diferenza hai entre unha páxina web co módulo de venta online e unha tenda online?

Moi sinxelo. O cometido do módulo é dar a posibilidade, nunha páxina web estándar, de vender un producto ou servizo (poder introducir productos, pasarelas de pago, xestionar minimamente o stock, etc) pero mantendo a esencia e a finalidade da páxina web orixinal. Esto é moi útil cando o proxecto necesita dun nivel de personalización e adaptabilidade moi algo.

Sen embargo unha tenda virtual nace co obxetivo de vender productos, e toda a súa estructura está pensada e optimizada para iso. É moi sinxela a xestión de stock e material, a xestión dos pedidos e todo o que rodea a venta online. Pero pola contra, admite menos personalización e ferramentas para supostos que se alonxan da propia venta online.